Πληροφορίες για το έργο

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής υλοποιεί στο παίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» το έργο: «ΠΡΟΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ». Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους πολίτες και τους επισκέπτες του Νομού Χαλκιδικής.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ KAI 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ