Κεντρικό Σημείο – Κτήριο Νομαρχίας

 
 


Το 1 ΑΡ θα τοποθετηθεί στη Νομαρχία Χαλκιδικής σε ιστό. Οι δύο κεραίες του θα είναι 1 omni και θα εκπέμπει στα 2.4 GHz και θα μοιράζει Internet στους χρήστες, ενώ η δεύτερη θα είναι grid στα 5 GHz και θα χρησιμοποιηθεί για τη ζεύξη του περιφερειακού σημείου στο δημαρχείο (δίκτυο κορμού).Στο κτήριο θα τοποθετηθεί ο δρομολογητής για τη γραμμή DSL, και ο εξυπηρετητής.

 

Άποψη της Νομαρχίας

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ KAI 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ