Περιφερειακό Σημείο 1 – Δημαρχείο Πολυγύρου

 
 


Ο ασύρματος δικτυακός εξοπλισμός ραδιοπρόσβασης (ΑΡ) που θα εγκατασταθεί στο πρώτο περιφερειακό σημείο, θα έχει δύο κεραίες. Μία grid στα 5 GHz η οποία θα συνδέεται με τον ασύρματο δικτυακό εξοπλισμό της Νομαρχίας, και 1 omni στα 2.4 GHz που θα καλύπτει περιμετρικά τον χώρο. Η omni θα τοποθετηθεί έτσι ώστε να καλύπτει απόσταση μέχρι και 300μ, με συνολικό άνοιγμα ~360ο.

 

Σημείο εγκατάστασης περιφερειακού σημείου

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ KAI 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ