Κεντρικό Σημείο – Δημαρχείο Συκιάς

 
 


Το 1 ΑΡ θα τοποθετηθεί στο Δημαρχείο Συκιάς σε ιστό με βραχίωνα. Οι δύο κεραίες του θα είναι 1 omni και θα εκπέμπει στα 2.4 GHz και θα μοιράζει Internet στους χρήστες, ενώ η δεύτερη θα είναι grid στα 5 GHz και θα χρησιμοποιηθεί για τη ζεύξη του περιφερειακού σημείου με το δημαρχείο (δίκτυο κορμού).Στο κτήριο θα τοποθετηθεί ο δρομολογητής για τη γραμμή DSL, και ο εξυπηρετητής.

 

Άποψη του Δημαρχείου στο σημείο εγκατάστασης

Οπτική επαφή από το περιφερειακό σημείο

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ KAI 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ