Κεντρικό Σημείο – Δημαρχείο Γαλάτιστας

 
 


Τα 2 ΑΡ θα τοποθετηθούν στο Δημαρχείο Γαλάτιστας σε ιστό. Οι δύο κεραίες τους θα είναι omni, θα εκπέμπουν στα 2.4 GHz και θα μοιράζουν Internet στους χρήστες, ενώ οι άλλες δύο θα είναι grid στα 5 GHz και θα χρησιμοποιηθούν για τη ζεύξη των περιφερειακών σημείων με το δημαρχείο (δίκτυο κορμού).Στο κτήριο θα τοποθετηθεί ο δρομολογητής για τη γραμμή DSL, και ο εξυπηρετητής.

 

Άποψη της οροφής του Δημαρχείου

 

 Οπτική επαφή με το πρώτο περιφερειακό σημείο

 

Οπτική επαφή με το δεύτερο περιφερειακό σημείο

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ KAI 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ